Metodinė medžiaga

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-01-05

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Įgyvendinant projektą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt III“, parengti pamokų ar veiklų, skirtų saugesnio darbo interneto erdvėse kompetencijoms ugdyti, planai.

Elektroniniame leidinyje „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas“ aprašytose veiklose mokytojai ras idėjų, kaip supažindinti mokinius su interneto teikiamomis galimybėmis ir grėsmėmis; kaip mokyti grėsmes atpažinti, jų išvengti ar susidūrus su jomis ieškoti problemos sprendimo alternatyvų; kaip panaudojant interneto galimybes ugdomas mokinių kūrybingumas ir kritinis mąstymas.

Į šį metodinį leidinį įtrauktos įvairių ugdymo sričių atstovų sukurtos pamokos. Jose mokytojas ras ir integruotų kelių dalykų veiklų aprašymus.