Metodinė medžiaga

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės veikla

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

2019 m. sausio mėn. Jonavos Justino Vareikio progimnazijoje sukurta švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė. Metodinės grupės tikslas - siekti teikti veiksmingą mokytojų ir specialistų švietimo pagalbą mokiniams. Metodinę grupę sudaro: psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjai. Metodinės grupės veikla:
1. Pagalbos specialistų metodinės grupės susirinkimai.
2. Pagalbos mokiniams, turintiems ypatingų poreikių, planavimas ir organizavimas.
3. Pagalbos specialistų metodinės grupės šviečiamoji, prevencinė, projektinė veikla.
4. Metodinės grupės narių veikla ir įsivertinimas.
5. Bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene.
Pranešimą rengė:
Jonavos Justino Vareikio progimnazijos logopedė Edita Ruckienė ir Jonavos Justino Vareikio progimnazijos specialioji pedagogė Lina Zajankauskienė.