Bendroji ugdymo programa

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46.

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2016-09-13

Raktažodžiai

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos paskirtis – apibrėžti lietuvių kalbos ir literatūros, kaip mokomojo dalyko, tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, ugdymo turinio apimtį, pateikti orientacines ugdymo veiklas.
Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokykloje paskirtis –suteikti mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros (kultūros) pagrindus, būtinus mokinio moralinei, kultūrinei, tautinei bei pilietinei brandai. Lietuvių kalbos ir literatūros teikiami humanitarinės kultūros pagrindai mokiniui yra reikalingi tam, kad jis gebėtų savarankiškai mąstyti ir apsispręsti, siektų asmeninio gyvenimo prasmės, ateityje kartu su kitais atsakingai kurtų valstybės kultūrinę bei politinę tikrovę. Lietuvių kalba ir literatūra ugdo kūrybingumą ir vaizduotę, stiprina asmens ir tautos kūrybines galias, padeda susiformuoti vertybines ir estetines nuostatas.