Naujiena

2020-04-08 10:28 | Raktažodžiai: Skaitmeninės mokymo priemonės; | Šaltinis: Ugdymo sodas

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat atnaujina (2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąr...

Nacionalinė švietimo agentūra pristato informacinį puslapį mokykloms, kuriame pateikiama aktuali medžiaga nuotoliniam mokymui(-uisi):

 

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl šio puslapio papildymų renkantis puslapyje skiltį „Dalintis“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonėmokymo aplinkametodinė medžiaga, mokymai.

Jei kyla klausimų rašykite el. paštu nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt.

 

Atnaujintas sąrašas „Skaitmeninės mokymo priemonės“ (2020.04.07 versija). 

Parengtas leidinys „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui“  (2020.04.07 versija, pdf formatu);

Parengtas sąrašas „Skaitmeninės mokymo  priemonės, skirtos dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais“  (pdf formatu).

 

Atnaujinamą informaciją, susujusią su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, kviečiame sekti ČIA

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt

„Mokytojo TV“ –  virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai ras sau vertingos vaizdo informacijos įvairiomis švietimo temomis.

Kviečiame žiūrėti šiuo metu itin aktualius vaizdo įrašus apie nuotolinį mokymą(si).

Čia viešiname tiek Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų, tiek kitų švietimo bendruomenės dalyvių parengtus vaizdo įrašus. Dėkojame visiems, kurie noriai dalijasi savo patirtimi!

Jei norėtumėte pasidalinti turimais vaizdo medžiagos ištekliais, parašykite:        mokytojotv@nsa.smm.lt

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla

„... kūrybingumas neužgimsta žmogaus galvoje, bet atsiranda kaip žmogaus minčių ir socialinio-kultūrinio konteksto sąveikos vaisius. Tai daugiau sisteminis, o ne individualus reiškinys.“ M. Csikszentmihalyi

Kviečiame apsilankyti Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokykloje. Šiame skyriuje pateikiame metodinę medžiagą mokytojams, naudingų straipsnių ir vaizdo įrašų visiems, norintiems geriau suprasti medijas.

Mūsų tikslas – padėti mokytojams, bibliotekininkams, mokiniams efektyviau naudotis medijomis ir įvairiais kitais informacijos šaltiniais.

 

Vykdant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą siekiama pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

kviečia naudotis Europos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ sukurtais įvairių mokomųjų dalykų 1–8 klasių pamokų veiklų aprašais.