Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga, viešinama Ugdymo turinio informacinėje sistemoje Ugdymo sodas

← Grįžti į sąrašą

Naujiena

2021-04-29 11:32 | Raktažodžiai: medžiaga mokytojui; metodinė medžiaga | Šaltinis: Ugdymo sodas

 

Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Raginame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

 

Kviečiame susipažinti su balandžio mėnesį viešinama metodine medžiaga:

 1. Kūrybingų pamokų leidinys. 5-12 kl. pedagogams.
 2. Kūrybingų pamokų leidinys. 1-4 klasės pedagogams.
 3. Leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“
 4. Pamokų idėjos apie pagarbą autoriams ir jų kūriniams 5-12 klasių pedagogams
 5. Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė. Patarimai, kaip kautis be ginklų
 6. Idėjos ugdymui: kaip atskleisti saugesnio interneto temas
 7. Medijų ir informacinis raštingumas. Praktinis mokymo vadovas
 8. 2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros baigiamųjų darbų vertinimo GAIRĖS (mokytojams);
 9. Rekomendacijos mokyklų vadovams ir pedagogams „Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu“;
 10. Ketvirtas žingsnis: intelektinės nuosavybės tarpdalykinės temos ir aktualus turinys Bendrosiose programose;
 11. Interneto troliai ir botai. Kaip juos atpažinti ir neužkibti ant jų kabliuko? (pamokos medžiaga skirta dorinio ir socialinio ugdymo dalykų mokytojams);
 12. Veiksniai lemiantys nacionalinės Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose;
 13. Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrąja programa;
 14. Kaip atpažinti didelių gebėjimų vaiką? (medžiagoje pridedamas vaiko gabumų rangavimo klausimynas. Tinka tėvams ir mokytojams);
 15. Apie gabius vaikus. Kas yra gabūs vaikai? Kaip juos atpažinti? (parengta tėvams, tačiau tinkama ir mokytojams);
 16. Mokymo ir mokymosi apie holokaustą rekomendacijos;
 17. Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam? Susitikimo Nr. 18 "Pasitarkime, kolega" įrašas;
 18. Fizinis raštingumas ir mąstymas judesyje: kas? kaip? ir kam? diskusijos skaidrės.

 

Informacija apie naujai viešinamą metodinę medžiagą skelbiama ir Švietimo portalo Bendrojo ugdymo skyrelyje Metodinė medžiaga

Skyrelyje pateikiama ir daugiau naudingų nuorodų, kur mokytojai gali rasti įvairios metodinės medžiagos. Informacija suskirstyta pagal ugdymo sritis, dalykus, klases, tipą ir pateikiama sąrašu excels formatu.

Daugiau Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų rekomenduojamos metodinės medžiagos galite rasti Ugdymo sodo skyrelyje Metodinė medžiaga mokytojui. Informacija pateikiama pagal mokomuosius dalykus. 

Svarbu pabrėžti, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt. ​

 

 

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius

 

...

{{news.createdOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}} | Raktažodžiai: {{keyword.name}}; | Šaltinis: {{news.sourceName}} Ugdymo sodas

| Ištrinti