Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga, viešinama Ugdymo turinio informacinėje sistemoje Ugdymo sodas

← Grįžti į sąrašą

Naujiena

2021-05-13 11:13 | Raktažodžiai: medžiaga pamokai; metodinė medžiaga | Šaltinis: Ugdymo sodas

 

Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Kviečiame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Kviečiame susipažinti su viešinama metodine medžiaga (gegužės 3-13 d.):

 1. Įgytas (specifinis) imunitetas. Medžiaga biologijos pamokai 
 2. A. Lastakauskienė. Apmąstyk ir veik! Refleksijos metodai ir rekomendacijos mokymosi procese
 3. Technologijų programos MITYBOS terminų žodynėlis 
 4. Technologijų programos TEKSTILĖS terminų žodynėlis 
 5. Technologijų programos DIZAINO krypties terminų žodynėlis 
 6. Technologijų programos ELEKTRONIKOS krypties terminų žodynėlis 
 7. Technologijų programos KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ krypties terminų žodynėlis 
 8. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio konkurso medžiaga: užduotys ir vertinimo instrukcija (2018 m., 2017 m., 2016 m., 2015 m., 2014 m.) 
 9. Nacionalinio loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso medžiaga: užduotys ir vertinimo instrukcija (2018 m.) 
 10. Nacionalinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso medžiaga: užduotys ir vertinimo instrukcija (2020 m. 3-4 kl., 5-7 kl., 8-10 kl.)  
 11. Mąstymo gebėjimų vertinimo programa (2020 m.) 
 12. Įgimtas (nespecifinis) imunitetas. Medžiaga biologijos pamokai. 
 13. Augutė Liutkevičienė. 10 kl. Žmoniškumo apraiškos V. Goldingo „Musių valdove“ 

 

Informacija apie naujai viešinamą metodinę medžiagą skelbiama ir Švietimo portalo Bendrojo ugdymo skyrelyje Metodinė medžiaga

Skyrelyje pateikiama ir daugiau naudingų nuorodų, kur mokytojai gali rasti įvairios metodinės medžiagos. Informacija suskirstyta pagal ugdymo sritis, dalykus, klases, tipą ir pateikiama sąrašu excels formatu.

Svarbu pabrėžti, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt. ​

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius

 

 

...

{{news.createdOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}} | Raktažodžiai: {{keyword.name}}; | Šaltinis: {{news.sourceName}} Ugdymo sodas

| Ištrinti