Metodinė medžiaga

Patarimai biologijos ir chemijos mokytojams kaip atliekant tyrimus naudoti testų juosteles, fosfatų testus ir vandens kietumo matuoklius.

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-10-04

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

ESF projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ vykdymo laikotarpiu mokyklose, dalyvavusiose projekte, modernizuota gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinka. Mokykloms perduotos gamtamoksliniams tyrimams skirtos mokymo priemonės ir įranga, sukurti veiklų aprašai, parengta metodinė ir vaizdo medžiaga kurioje patariama, kaip perduotas priemones naudoti pamokose.

Aprašyme mokytojams pateikiami trumpi patarimai kaip atliekant tyrimus naudoti testų juosteles, fosfatų testus ir vandens kietumo matuoklius.