Skaitmeninė biblioteka

Šios skaitmeninės bibliotekos paskirtis – sudaryti galimybes 5–8 klasių mokiniams pasirinkti privalomosios ir rekomenduojamos literatūros skaitymo būdą pagal savo mokymosi stilių ir turimus įrenginius.