Pažymos "Mokykla 2015" atsisiuntimas

Norėdami susirasti parodos „Mokykla 2015“ pažymą, pirmiausiai prisijunkite prie Ugdymo sodo.

Pereikite į papildomą aplinką (spragtelėkite savo vardą ir pavardę viršutiniame dešiniajame kampe ir pasinaudokite nuoroda Papildoma aplinka).

Įsitikinkite, kad atsivėrusiame lange esate prisijungę mokytoju (viršutiniame dešiniajame kampe turi būti užrašas mokytojas, jei ne – spragtelėkite šį užrašą ir pasirinkite iš sąrašo mokytojo vaidmenį).

 

Pasinaudokite meniu punktais Profesinis tobulėjimas > Mokykla 2015.

 

Matysite savo aplankytų parodos renginių sąrašą ir nuorodą į dalyvių apklausos anketą, kurią užpildę galėsite parsisiųsti Jums skirtą pažymos apie dalyvavimą parodoje išrašą.