Dokumentinis filmas „Dėdė Chackelis“ – tai pasakojimas apie kalbininko Chackelio Lemcheno (1904–2001) gyvenimą, jo ištvermės, orumo ir intelekto pergalę prieš genocidą, priespaudą ir asmeninę tragediją. Filme skamba žydų liturginė muzika ir žydų liaudies dainos, rodoma filmuota archyvinė medžiaga, kuri supažindina su įvykiais, lėmusiais Lietuvos ir Europos istoriją bei paties Ch. Lemcheno ir jo šeimos likimą.

Filme skamba žydų liturginė muzika ir žydų liaudies dainos, rodoma filmuota archyvinė medžiaga, kuri supažindina su įvykiais, lėmusiais Lietuvos ir Europos istoriją bei paties Ch. Lemcheno ir jo šeimos likimą. Ch. Lemchenas pergyveno Rusijos revoliuciją, du pasaulinius karus, komunistinį režimą ir sulaukė meto, kada Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe. Jo tėvai ir vaikai žuvo per holokaustą. Pats Chackelis ir jo žmona išgyveno Kauno gete ir koncentracijos stovyklose, o Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, grįžo gyventi į Lietuvą.

Mokytojams ir mokiniams ši vieno asmens istorija, parodyta dokumentinėje juostoje ir trumpai nupasakota buklete, padės geriau suprasti ir iliustruos pamokose nagrinėjamas temas apie Antrąjį pasaulinį karą ir žydų genocidą, žydų gyvenimą Lietuvoje prieš šį karą, atskiro individo ir istorijos santykį, kultūrinius ryšius tarp atskirų tautų ir kitas.

(Šaltinis: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus).