raštingumas – tai gebėjimai suformuluoti problemas matematiškai, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. Šis terminas apima gebėjimą matematiškai argumentuoti ir naudotis matematinėmis sąvokomis, procedūromis, faktais ir priemonėmis siekiant apibūdinti, paaiškinti ir nuspėti tam tikrus reiškinius. Matematinis raštingumas padeda mokiniams suprasti matematikos vaidmenį pasaulyje ir atlikti pagrįstus sprendimus, reikalingus kiekvienam konstruktyviam, suinteresuotam ir mąstančiam piliečiui.

 

Matematinio raštingumo užduotys: