Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas

           
Matematinis raštingumas     Finansinis raštingumas        
                    
           
Gamtamokslinis ugdymas     Skaitymo gebėjimų ugdymas        

 

Kviečiame 8-10 klasių mokinius ir jų mokytojus spręsti aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti sukurtas užduotis.

Šios užduotys padės mokiniams ugdyti gebėjimą planuoti, analizuoti, spręsti problemas ir numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus.

Užduotis Ugdymo sode kurti gali ir visi norintys mokytojai.