Problemų sprendimas bendradarbiaujant

Problemų sprendimas bendradarbiaujant (toliau – PSB) – svarbi kompetencija, būtina kiekvienam šiuolaikinės visuomenės piliečiui mokantis ir dirbant.

Taikydamos PSB asmenų grupės susitelkia, gerina kiekvieno nario supratimą, skatina pastangas ir stengiasi kartu įveikti problemas. PSB aiškiai pranoksta individualų problemų sprendimą, nes:

  • darbai paskirstomi tarp grupės narių;
  • pasitelkiama daugelio šaltinių informacija, perspektyvos ir patirtis;
  • visų grupės narių idėjos ir darbas didina sprendimo kūrybiškumą ir kokybę.

PSB kompetencija yra jungtinė bendradarbiavimo įgūdžių ir problemai spręsti reikalingų gebėjimų (t. y. standartinių problemų sprendimo gebėjimų) dimensija, kurioje bendradarbiavimas yra svarbiausia grandis.

Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys:

Patarimų kaip spręsti PSB užduotis rasite čia.

PSB užduočių kūrimo įrankis yra adresu: http://sprendimas.ugdome.lt.
Vartotojas: testinis, slaptažodis: testuotojas.