Mokymosi svetainės 5-8 kl.

Svetainėje „LIETUVIŲ KALBOS KURSAS 5–6 KLASĖMS“ mokiniai gali atlikti skaitymo, rašymo ir klausymo užduotis, rašyti rašinius, kurti minčių žemėlapius, komiksus, istorijas, žiūrėti filmus, žaisti mokomuosius žaidimus

 

.
   
Svetainę „LIETUVIŲ KALBA 7–8 KLASĖMS“ sudaro 10 temų. Kiekvienoje temoje yra 6 veiklos sritys: skaitau, klausau, žiūriu, rašau, kuriu ir žaidžiu. Temų veiklos mokymosi objektai – tai interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis ir užduočių lapais, žodžių diktantai, įgarsinti diktantai, kalbos sistemos pažinimo užduotys, komiksai, minčių žemėlapiai, interviu, instrukcijos (arba reklamos), istorijos, dienoraščio (arba kelionių įspūdžių), samprotaujamojo rašinio, diskusinio straipsnio šablonai, mokomasis žaidimas, žinynas. Kiekvienai temai apibendrinti yra parengta po 20 testų užduočių. Mokytojo bibliotekoje pateikiamos rekomendacijos mokytojams.

 

   
Skaitmeninėje bibliotekoje „LITERATŪROS KŪRINIAI 5–8 KLASĖMS“ pateikiama daugiau kaip 60 literatūros kūrinių TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Knygas galima parsisiųsti į įvairius įrenginius – kompiuterius, planšetinius kompiuterius, skaitykles, mobiliuosius, išmaniuosius telefonus, MP3 grotuvus.  
 

 

Svetainėje „GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 5–6 KLASĖMS“ mokiniai mokosi naudodamiesi interaktyviomis gamtos objektų ir reiškinių demonstracijomis, iliustruotais aprašymais žinyne ir enciklopedijoje, atlieka bandymus ir stebėjimus, įsivertina mokymosi rezultatus.  
   

Svetainėje „GAMTOS MOKSLŲ KURSAS 7–8 KLASĖMS“ mokiniai, atlikdami virtualius tyrimus, gali modeliuoti, aiškintis aplinkosaugos problemų priežastis ir padarinius, ieškoti jų sprendimo būdų. Skaitmeniniai objektai padeda stebėti nematomus objektus, ilgai ar akimirką trunkančius gamtos reiškinius.

 

 

     

Svetainėje „GEOGRAFIJA 6–8 KLASĖMS“ mokiniai mokosi atlikdami virtualius tyrimus, nagrinėdami demonstracijas, kurdami žemėlapius, iliustruotus lankstinukus, pasakojimus, komiksus ir kt.

 

 

 

Svetainėje „SAUGA IR SVEIKATA 5–8 KLASĖMS“ mokiniai, nagrinėdami mokymosi objektus ir atlikdami užduotis, apmąsto savo elgesį įvairiose situacijose, lygina jį su demonstracijose pateikiamais patarimais, kuria komiksus, instrukcijas, minčių žemėlapius, atlieka virtualius tiriamuosius darbus.