Seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

← Grįžti į sąrašą

Naujiena

2017-09-08 16:02 | Šaltinis: Ugdymo plėtotės centro svetainė | Originalus straipsnis

Seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius technologijų mokyklinio brandos egzamino programą, etninės kultūros modulį „Technologijos ir etninė kultūra“, menų, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojus, pasirinkti renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

Seminarų ciklas vykdomas bendradarbiaujant su Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, aukštųjų mokyklų mokslininkais, tautinio paveldo puoselėtojais, atsižvelgiant į minėtų dalykų mokytojų pageidavimus ir „Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus“, patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647.

Registracija į renginius v

...

{{news.createdOn | date:'yyyy-MM-dd HH:mm'}} | Raktažodžiai: {{keyword.name}}; | Šaltinis: {{news.sourceName}} Ugdymo sodas

| Ištrinti