Trys svarbiausi Ugdymo sodo aspektai

Užduotys

1. 

Kaip Ugdymo sodas keičia mąstymo būdą?

Atidžiai susipažinę su siūlomais pasirinkimais ir prisiminę pranešimo (skaidrių) turinį, pažymėkite tik tuos atsakymus, kurie teisingai apibūdina Ugdymo sodo skatinamus mąstymo pokyčius.

2. 

Nepakanka sukurti informacinę sistemą,  reikia ja ir naudotis

Atidžiai susipažinę su siūlomais pasirinkimais ir prisiminę pranešimo (skaidrių) turinį, pažymėkite tik tuos atsakymus (po vieną kiekvienoje eilutėje ir kieviename stulpelyje), kurie teisingai apibūdina naudojimosi Ugdymo sodu būdus.

Ugdymo turinio specialistai Kiekviena mokykla Švietimo ir mokslo ministerija Informacinių technologijų specialistai
Kas turėtų prižiūrėti Ugdymo sodo turinį, moderuoti diskusijas?
Kas turėtų užtikrinti informacinių sistemų integraciją, duomenų mainus, laiku atnaujinamus nuostatus?
Kas turėtų būti mokymų, tiesioginio bendravimo Ugdymo sode galutinis adresatas?
Kas turėtų gauti statistines ataskaitas ir inicijuoti švietimo dokumentų projektų aptarimus?

3. 

Optimali Ugdymo sodo plėtra – kaip atspindėti švietimo pokyčius informacinėje sistemoje?

Atidžiai susipažinę su siūlomais pasirinkimais ir prisiminę pranešimo (skaidrių) turinį, pažymėkite tą atsakymą, kuris atitinka teisingiausią Ugdymo sodo plėtros strategiją.