Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys, skirtas meninio ugdymo (dailė, muzika, šokis ir teatras) ir technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Metodinis leidinys skirtas meninio ugdymo ir technologinio ugdymo mokytojams, išryškinant kompetencijomis grįstą ugdymą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąsajas. Remiantis naujausiais mokslinių tyrimų analizės duomenimis, teorinė medžiaga papildoma geriausiais Lietuvos ugdomųjų veiklų pavyzdžiais, apimančiais planavimą, organizavimą ir vertinimą bei skatinančiais dirbti tradicinėse ir netradicinėse erdvėse, inovatyviomis, įtraukiančiomis formomis, naujausiais ir šiuolaikiniais mokymo metodais.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.