Metodinė medžiaga

Leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis!“ (mokytojams)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-05-17

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Leidinį sudaro penkios dalys pagal Lietuvos etnografinius regionus: Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Leidinyje – 50 autorių pristatymai: etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą / įvairių dalykų turinį pamokų planai, projektai, inscenizacijų scenarijai, etninės kultūros kuratorių metodinės veiklos stiprinimo ugdymo įstaigose patirtis, mokslininkų / etnologų medžiaga ugdymo turiniui pagilinti, tyrimų apžvalga ir siūlymai, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo teikiamos pagalbos pavyzdžiai, Etninės kultūros ugdytojų sąjungos veikla, Lietuvos muziejų asociacijos / muziejų edukacinės programos, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis patirtis. Gerosios patirties pavyzdžiais galės naudotis Lietuvos bei užsienio lituanistinio švietimo mokyklų mokytojai, ketinantys etninę kultūrą integruoti į dalyko ugdymo turinį.

Nacionalinė švietimo agentūra, 2019 m.