Metodinė medžiaga

Leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“ (Lietuvos pedagogams ir tėvams)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Priemonė parengta įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.