Metodinė medžiaga

Leidinys „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-03-16

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Leidinys – tai medžiaga diskusijoms „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“. Leidinyje pristatomi įvairūs požiūriai į ugdymo turinio kūrimą mokyklų lygmeniu, grįsti skirtingomis ugdymo turinio sampratomis, tai siejant su mokyklų autonomijos problematika, pateikiama Lietuvos ugdymo turinio politikos apžvalga, aiškinamasi, kaip turėtų keistis mokyklų vadyba, kultūra ir mokytojų profesinis kapitalas. Svarbi leidinio dalis – išsami mokyklų ir savivaldybių patirčių savarankiškai kuriant ugdymo turinį analizė. Leidinio paskirtis – ne tik pateikti svarių įžvalgų, bet ir kelti klausimus bei kviesti diskusijai dar vis einant ieškojimų keliu, kad mokyklos ir mokytojai pasinaudotų naujomis galimybėmis kurti unikalias mokymosi patirtis savo mokiniams. Leidinys parengtas dr. Ramutės Bruzgelevičienės kartu su nacionaliniu projektu „Lyderių laikas 3“, ŠMSM ir NŠA.